ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

 

Κυριότητα Περιεχομένου

 

Το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται στο website ανήκουν αποκλειστικά στην Ραδιοτηλεοπτικές Επιχειρήσεις ΑΕ, εκτός από πληροφορίες, οπτικοακουστικό ή άλλο υλικό ή περιεχόμενο που ρητά προσδιορίζεται ότι προέρχονται από συνεισφορές τρίτων. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα, οι φωτογραφίες, η μουσική και κάθε γενικά πνευματικό δημιούργημα που έχει ενσωματωθεί στο website ανήκει στην Ραδιοτηλεοπτικές Επιχειρήσεις ΑΕ, και στα παραπάνω πρόσωπα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο website ανήκουν στην Ραδιοτηλεοπτικές Επιχειρήσεις ΑΕ ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο website, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική ιδιοκτησία.

 

Αναπαραγωγή ή εκμετάλλευση του περιεχομένου του website: Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά μας, η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση, δημοσίευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή με μηχανικό ή άλλο τρόπο, με επεξεργασία ή χωρίς, του περιεχομένου του website και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκτύπωση και αντιγραφή των ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν θα αλλοιωθούν, τροποποιηθούν ή μεταβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο και μόνον εφόσον προορίζονται για προσωπική χρήση από τον ίδιο τον χρήστη.

 

Αποσυμπίεση

 

Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε επεξεργασία του περιεχομένου του website, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της αποσυμπίεσης (decompilation) του λογισμικού που περιλαμβάνεται σε αυτό ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο επεξεργασία του πηγαίου του κώδικα.

 

Αποθήκευση streaming ή άλλων media

 

Σε περίπτωση που οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες streaming media, απαγορεύεται αυστηρά ή με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο αποθήκευση του stream σε τοπικά μέσα κάθε μορφής, εν όλω ή εν μέρει, στην ίδια ή σε άλλη μορφή αρχείου ήχου ή εικόνας (π.χ. wav, wma, mp3, mpeg κλπ) που υπάρχει σήμερα ή θα εφευρεθεί στο μέλλον. Απαγορεύεται επίσης η απόσπαση και αποθήκευση (download) από το website σε τοπικά μέσα (μηχανικά ή ηλεκτρονικά) φωτογραφιών, λογοτύπων, κειμένων, animations, gifs, ήχων, εικόνων γενικώς, στατικών ή κινούμενων, κλπ, εκτός εάν τούτο ρητά επιτρέπεται και στο μέτρο που αυτό ρητά επιτρέπεται, σε κάθε συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

 

Ακρίβεια πληροφοριών και στοιχείων

 

Διευκρινίζεται ότι το περιεχόμενο του website είναι ψυχαγωγικό και όχι ενημερωτικό, και ως εκ τούτου οι χρήστες δεν μπορούν να βασίζουν την οποιαδήποτε συμπεριφορά τους στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό, και εμείς δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις πληροφορίες που έχουμε συμπεριλάβει στο website αποδειχθεί ανακριβής. Δεν ευθυνόμαστε ιδίως για κάθε θετική και αποθετική ζημία των χρηστών και επισκεπτών του website ή/και του περιεχομένου του. Σε κάθε περίπτωση πάντως, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια των πληροφοριών που θα έχουμε εντάξει στο website και θα προέρχονται από εμάς. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για πληροφορίες, ειδήσεις και στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στο website και προέρχονται από τρίτους.

 

Δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται από websites τρίτων, προς τα οποία ενδεχομένως το website μας να παραπέμπει με συνδέσμους (links) από καιρού εις καιρόν, ούτε εγγυώμεθα προς τους επισκέπτες και χρήστες την καλή εκτέλεση στην παροχή υπηρεσιών ή/και πώληση προϊόντων, την ακρίβεια τυχόν πληροφοριών, την ποιότητα των τυχόν προσφερομένων υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και γενικά τη νόμιμη, καλόπιστη ή ηθική συμπεριφορά των τρίτων, προς των οποίων τα websites ενδέχεται να παραπέμπει με συνδέσμους από καιρού εις καιρόν.

 

Στοιχειώδεις κανόνες συμπεριφοράς χρηστών σε υπηρεσίες επικοινωνίας

 

Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες επικοινωνίας μέσω του website, όπως σε υπηρεσίες δικτυακών συζητήσεων (chat), ανταλλαγής απόψεων (forum), προσωπικών ιστοσελίδων (personal webpages), επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή αποστολής μηνυμάτων με οποιοδήποτε τρόπο, όπως π.χ. με γραπτά μηνύματα φωνητικής τηλεφωνίας (sms) αποδέχονται με την χρήση από αυτούς των εν λόγω υπηρεσιών, ότι:

 

Θα σέβονται την προσωπικότητα των προσώπων προς τα οποία απευθύνεται η σχετική επικοινωνία τους, και θα απευθύνονται σε αυτά με τρόπο σύννομο, ευγενή και ευπρεπή. Η χρήση προσβλητικών, συκοφαντικών και εν γένει άκοσμων χαρακτηρισμών ή εκφράσεων απαγορεύεται και δίδει το δικαίωμα σε εμάς να κοινοποιήσουμε τα στοιχεία των παραβαινόντων στις δέουσες Αρχές και στους θιγόμενους για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους, και με την επιφύλαξη του δικαιώματός μας να αξιώσουμε από τον υπεύθυνο κάθε ζημία που τυχόν υποστούμε από τέτοια συμπεριφορά.

 

Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο διαταραχή των συζητήσεων ή άλλης μορφής επικοινωνιών που γίνονται σε αληθινό χρόνο, με την αποστολή επαναληπτικών ή/και ανούσιων μηνυμάτων (flooding). Αντίστοιχα, απαγορεύεται η αποστολή επαναλαμβανόμενων, ενοχλητικών, συνειδητά υπέρογκων ή ανούσιων μηνυμάτων ή ping packets σε υπηρεσίες μη πραγματικού χρόνου (όπως email και sms) που σκοπεύουν στην επιβάρυνση των συστημάτων μας (bombing, spamming). Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα να εκδιώξουμε άμεσα τον διαταράσσοντα από την επικοινωνιακή πλατφόρμα έως και να τον αποκλείσουμε οριστικά από κάθε προσφερόμενη υπηρεσία μας, επιφυλασσόμενοι για κάθε ζημία που τυχόν υποστούμε από τέτοια συμπεριφορά.

 

Απαγορεύεται ρητά η χρήση οποιαδήποτε υπηρεσίας μας για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από προσωπικό. Ενδεικτικά, απαγορεύεται απολύτως η εκμετάλλευση των επικοινωνιακών και λοιπών υπηρεσιών μας για προώθηση εμπορικών μηνυμάτων πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανομένων και μηνυμάτων σεξουαλικού περιεχομένου (junk mail/sms/messages), είτε πρόκειται για υπηρεσίες αληθινού χρόνου είτε όχι. Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα να εκδιώξουμε άμεσα τον υπεύθυνο από την επικοινωνιακή πλατφόρμα έως και να τον αποκλείσουμε οριστικά από κάθε προσφερόμενη υπηρεσία μας, επιφυλασσόμενοι για κάθε ζημία που τυχόν υποστούμε από τέτοια συμπεριφορά. Δεν ευθυνόμαστε απέναντι σε οποιοδήποτε χρήστη ή επισκέπτη για την τυχόν απρεπή, προσβλητική ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο παράνομη συμπεριφορά άλλων χρηστών προς αυτούς.

 

Ευθύνες: Υπενθυμίζεται ότι οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται με σκοπό την πρόκληση βλάβης στα συστήματα, το περιεχόμενο, τα επιμέρους στοιχεία και το website γενικά, όπως επίσης και οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στο να βλάψει τα συμφέροντα, το όνομα, την φήμη, την πελατεία, την τιμή και την υπόληψή μας, αποτελούν, μεταξύ άλλων, και ποινικά αδικήματα, και μάς δίδουν το δικαίωμα να προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια κατά των υπαιτίων για την προάσπιση των συμφερόντων μας. Το αυτό ισχύει και για κάθε ενέργεια που θα είναι αντίθετη από τις από καιρού εις καιρόν οδηγίες που θα παρέχονται στους χρήστες και επισκέπτες του website, σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες του, αναφορικά με τον τρόπο χρήσης των προσφερομένων υπηρεσιών.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Επισκεπτών και Χρηστών

 

Απο καιρού εις καιρόν, ενδέχεται να παρέχουμε προς τους χρήστες των υπηρεσιών μας διάφορες φόρμες, στις οποίες αυτοί θα παρέχουν (μη ευαίσθητα) προσωπικά τους στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά ζητούνται για τον σκοπό της καλύτερης εξυπηρέτησης των χρηστών και για κανέναν άλλο σκοπό. Τα ως άνω στοιχεία διαφυλάσσονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και προστατεύονται με διάφορες τεχνικές μεθόδους, ώστε να μην είναι επιτρεπτή η πρόσβαση τρίτων στα στοιχεία αυτά, εκτός εάν οι ίδιοι οι χρήστες συγκατατεθούν διαφορετικά εγγράφως συμπληρώνοντας θετικά το σχετικό tickbox στις αντίστοιχες φόρμες υποβολής προσωπικών δεδομένων ή αποδεχόμενος με όποιο άλλο τεχνικό μέσο τη δυνατότητα πρόσβασης τρίτων στις οικείες φόρμες υποβολής στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση οιοσδήποτε χρήστης έχει δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει την διαγραφή των στοιχείων του από το τηρούμενο αρχείο μας. Επίσης, γνωστοποιούμε στους επισκέπτες ότι τηρούμε στοιχεία για την επισκεψιμότητα του website της για στατιστικούς σκοπούς, τα οποία όμως στοιχεία τηρούνται ανώνυμα και δεν εξατομικεύονται ανά επισκέπτη.»

 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

 

Η επίσκεψη στο website μας, συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών.

 


 

Όροι ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  στον  διαγωνισμό του site «www.easy972xmas.com»

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»

(περαιτέρω η «Διοργανώτρια») που εδρεύει στην διεύθυνση Kηφισίας 10-12 και λειτουργεί τον ραδιοφωνικό σταθμό Easy 97.2  (περαιτέρω ο «Σταθμός»)

οργανώνει τον διαγωνισμό  «www.easy972xmas.com» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός») σύμφωνα με

τους ακόλουθους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει οποιοσδήποτε ακροατής του Σταθμού

είναι άνω των 18 ετών, διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και έχει

δικαιοπρακτική ικανότητα, κατόπιν προηγούμενης αποδοχής των παρόντων όρων

συμμετοχής.

Αποκλείονται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι του Ομίλου

Antenna, καθώς και όσοι συνδέονται με αυτούς με συγγένεια έως και β’ βαθμού

καθώς και οι σύζυγοι αυτών.  Επίσης, έκαστος νικητής κάθε επιμέρους

διαγωνισμού αποκλείεται της περαιτέρω συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των

συμμετεχόντων και να αποκλείσει οποιονδήποτε για παραποίηση της διαδικασίας

συμμετοχής  που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Διάρκεια

Συνολική διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, με τη διαδικασία που

περιγράφεται κατωτέρω, ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 25/11/2016 έως και 25/12/2016.

την 25/12/2016 (περαιτέρω η «Διάρκεια»).

Ρητώς αναφέρεται ότι η Διοργανώτρια

διατηρεί το δικαίωμα κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού να μεταβάλλει τις ημέρες

ή/και τον αριθμό των επί μέρους διαγωνισμών, και να το ανακοινώσει με

κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τροποποίηση των παρόντων όρων του διαγωνισμού

ή/και την εκφώνηση των ωρών από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς της Διοργανώτριας.

Έπαθλο

Καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού και για κάθε επί μέρους διαγωνισμό θα

ανακοινώνεται στο site www.easy972xmas.com <http://www.easy972xmas.com> καθημερινά το

έπαθλο (περαιτέρω το «Έπαθλο») το οποίο και κερδίζει ο αναδεικνυόμενος κάθε

φορά νικητής.

Περιγραφή του Διαγωνισμού– Ανάδειξη

του Νικητή

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να απαντάνε στον εκάστοτε γρίφο που αναρτάται

στο site www.easy972xmas.com <http://www.easy972xmas.com> ούτως

ώστε να συμμετέχουν στις καθημερινές κληρώσεις.(συνολικά 31 έπαθλα)

Καθημερινά θα αναρτάται το όνομα του νικητή καθώς και το έπαθλο το οποίο

κερδίζει.

Νικητής του κάθε επί μέρους διαγωνισμού αναδεικνύεται εκείνος/η που θα

τηρήσει τα απαραίτητα βήματα που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα  www.easy972xmas.com <http://www.easy972xmas.com> και θα

απαντήσει σωστά στον καθημερινό γρίφο.

Απόδοση

Επάθλου

Ο νικητής θα ενημερωθεί από την Διοργανώτρια για την διαδικασία απόδοσης

επάθλου και θα του ζητηθούν τα πλήρη στοιχεία του και θα κληθεί να παραλάβει το

έπαθλο με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλου εγγράφου δια του

οποίου εξακριβώνεται η ταυτοπροσωπία εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος, το

οποίο δεν θα υπερβεί τις τριάντα (30) ημέρες από την ανάδειξη του νικητή. Η

Διοργανώτρια δεν φέρει απολύτως ουδεμία ευθύνη αναφορικά με τo Έπαθλο πέραν της

απόδοσής του στον νικητή σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Αποκλειστικώς υπεύθυνος για την κάλυψη των πάσης φύσεως τελών, εξόδων,

φόρων του εκάστοτε επάθλου είναι ο νικητής. Τυχόν άρνηση καταβολής φόρου επί

της αξίας του επάθλου θα επιφέρει την ακύρωση της συμμετοχής του. Η μη

προσέλευση του νικητή για την παραλαβή εντός της ταχθείσας προθεσμίας οδηγεί

στην απώλεια του επάθλου. Το έπαθλο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν

ανταλλάσσεται.

Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για την απόδοση του Επάθλου, σε

περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, ή άλλων περιστάσεων πέραν από τον

έλεγχό της.

Ο κάθε συμμετέχων δηλώνει ρητά και

εγγυάται ότι έχει λάβει γνώση των όρων του Διαγωνισμού και αποδέχεται το σύνολο

των όρων του.

Ο κάθε συμμετέχων δεσμεύεται, υποχρεούται και προς τούτο εγγυάται να τηρεί

καθ’ όλη τη συμμετοχή του στη διαδικασία του Διαγωνισμού τους κανόνες

ευπρέπειας και καλής συμπεριφοράς και να δρα εντός των ορίων που επιβάλλουν τα

χρηστά ήθη και η ευγενής άμιλλα. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση, η Διοργανώτρια

διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να μην αποδώσει το Έπαθλο στον αναδεικνυόμενο καθ’

υπέρβαση και παράβαση των ανωτέρω ορίων και κανόνων νικητή, όπως επίσης και να

αποκλείσει τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό για όλη τη Διάρκειά του κάθε

συμμετέχοντος που δρα καθ’ υπέρβαση και παράβαση των ανωτέρω ορίων και κανόνων.

Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και την απόδοση του Επάθλου,

κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών

οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων και των νικητών. Η

Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους νικητές ή

τρίτους, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε

σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με

το Διαγωνισμό ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Ο κάθε νικητής του

Διαγωνισμού δηλώνει ρητά και εγγυάται ότι:

Α) Αποδέχεται την ανάρτηση, ενσωμάτωση και προβολή των φωτογραφιών και

βίντεο, τα οποία θα συνοδεύονται από το όνομά του, στον διαδικτυακό τόπο του

Σταθμού (http://easy972.gr) και σε μέσα

κοινωνικής δικτύωσης  (social media), όπως Facebook, Twitter κτλ.

Β)  Αποδέχεται και συναινεί, στα πλαίσια διαφημιστικής προώθησης του

Σταθμού και του Διαγωνισμού, προβολής οποιουδήποτε οπτικού, ηχητικού και

οπτικοακουστικού υλικού (φωτογραφίες, ηχητικά αποσπάσματα, βίντεο) έχει ληφθεί

και στο οποίο απεικονίζεται ο ίδιος μέσω τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου

και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET (συμπεριλαμβανομένων των social

media). Έτσι, η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να

χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς φωτογραφίες ή/και

βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο

σχετικό με τον Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς. Η Διοργανώτρια ουδεμία

ευθύνη φέρει για την διασπορά βίντεο, στοιχείων, κτλ από χρήστες του διαδικτύου

και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ μεταφορά, uploading, downloading,

sharing, κλπ).

Δ) Αποδέχεται και συναινεί στην πλήρη και οριστική μεταβίβαση στο διηνεκές

παγκοσμίως και σε όλα τα μέσα όλων των περιουσιακής φύσης πνευματικών και

συγγενικών δικαιωμάτων του επί του οπτικού και οπτικοακουστικού υλικού

(φωτογραφίες, βίντεο) που θα αναρτηθούν καθώς και κάθε

διαφημιστικού/επικοινωνιακού υλικού εν γένει που ενδεχομένως θα παραχθεί στη

Διοργανώτρια άνευ ανταλλάγματος (για αυτόν ή τρίτο), της τελευταίας

δικαιούμενης να προβεί στη με κάθε τρόπο εκμετάλλευση, τροποποίηση, κλπ του

υλικού και την παρουσίασή του στο κοινό.

Τροποποίηση των όρων –

Ακύρωση/ Ματαίωση Διαγωνισμού

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες

αναλυτικούς Όρους του Διαγωνισμού, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια

τροποποίηση θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων αναλυτικών Όρων και θα

ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στην ιστοσελίδα του Σταθμού. Η

Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει την διάρκεια του Διαγωνισμού,

καθώς και τις ώρες διεξαγωγής των επί μέρους διαγωνισμών, ενημερώνοντας το

κοινό με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια διατηρεί το

δικαίωμα να ακυρώσει ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό οποτεδήποτε και για

οποιοδήποτε λόγο κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Στην περίπτωση αυτή η

Διοργανώτρια θα ανακοινώσει την ακύρωση/ματαίωση του Διαγωνισμού με οποιοδήποτε

πρόσφορο τρόπο.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό

αποτελεί σαφή και εκ μέρους κάθε διαγωνιζόμενου δήλωση συναίνεσης κατά την

έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006 ως προς την χρήση των στοιχείων

που καταχωρεί για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού καθώς

και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Διαγωνισμό είτε

μέσω της Διοργανώτριας είτε μέσω συνεργατών της που ενεργούν κατ’ εντολή και

για λογαριασμό της. Η Διοργανώτρια ενημερώνει ότι η ίδια ή/ και τρίτοι ως

εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της θα

επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των νικητών του Διαγωνισμού, που

θα συλλέξουν σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 7, με σκοπό την

ανάδειξη και δημοσίευση των νικητών, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων και την

προώθηση του Διαγωνισμού.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από το πλαίσιο του ν.

2472/1997 και του ν. 3471/2006. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων

διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και

αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των  άρθρων

11 – 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων, επικοινωνώντας

με γραπτή αίτηση προς  την Διοργανώτρια. με συστημένη επιστολή στην

διεύθυνση Κηφισίας 10-12, Μαρούσι υπόψη «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» με

την επισήμανση: «Διαγωνισμός: www.easy972xmas.com».

Η συμμετοχή στο

Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής. Οποιαδήποτε

από τις συμμετοχές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί σε περίπτωση που,

για οποιονδήποτε λόγο, ο συμμετέχων δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή

δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

Για οποιαδήποτε

διαφορά τυχόν προκύψει από τον Διαγωνισμό αντικείμενο του παρόντος αρμόδια

δικαστήρια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

________________________________________